Offical blog of Executive Group

Posts Tagged "advertising"

Check out all of the posts tagged with "advertising".

Kako je Internet ne samo naša svakodnevica već za mnoge i paralelni virtuelni život, prirodno je što se marketing kampanje sve češće realizuju na društvenim mrežama. Jedna od najpopularnijih metoda je viralni marketing, koji se, […]

Jan, 31